KURUMSAL
ÇEVRE POLİTİKASI
ÇEVRE POLİTİKASI

LOCHEMS ve çalışanları yürüttüğü tüm faaliyetlerde, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

  • Çalışanlarımızın ve ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz kurumların çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması. Buna yönelik enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
  • Tasarım aşamasından başlayarak ömür çevriminin sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,
  • İklim değişikliğine karşı duyarlı nesillerin yetiştiği, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,

yönünde faaliyetlerimizi Entegre Yönetim Sistemi kapsamında bütünleşik bir şekilde yöneterek faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

OYUNCAKLAR, OYUNLAR
Yükleniyor