KURUMSAL
İSG POLİTİKASI
İSG POLİTİKASI

LOCHEMS ve çalışanları yürüttüğü tüm faaliyetlerde, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamı kurmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

  • Çalışanlarımızın ve ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz kurumların İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • Tüm faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek ortadan kaldırılması, kaldırılamadığı durumlarda minimize edilmesi,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefi doğrultusunda ölçülebilir hedefler planlamak

yönünde faaliyetlerimizi Entegre Yönetim Sistemi kapsamında bütünleşik bir şekilde yöneterek faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

OYUNCAKLAR, OYUNLAR
Yükleniyor