ÜRÜN GÜVENLİĞİ
ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Ürün güvenliğinin, tüketicilerin güvenini ve beklentilerini karşılamada en önemli şart olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kalite ve güvenlik her türlü oyuncak, oyun ve eğlencenin tasarımında vazgeçilmez şartımızdır. Ürünlerimizi tasarlarken ulusal ve uluslararası standartlara mutlak uyum sağlıyoruz.

Kalite ve güvenliğin birbirinden ayrılmaz parçalar olduğuna inanıyor ve bunu sağlayabilmek için kalite güvence süreçlerini en üst düzeyde önemli görüyoruz. Fikir aşamasından tasarıma, üretimden ürünlerimizin nihai tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamalarda kalite ve güvenlik standartlarını uygulamaktayız. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası tüm ürün güvenliği gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlamaktayız ve bu doğrultuda her türlü düzenlemeyi zaman kaybetmeksizin hayata geçirmekteyiz. Değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızın belirlediğimiz yüksek standartlara ve süreçlere uymalarını bekleriz.

Güvenlik Standardımız

Ürünlerimizin tamamı ilgili ulusal ve uluslararası standartların gerektirdiği tüm şartları sağlamalıdır.

LOCHEMS müşterilerine daha iyi ürünler sunabilmek ve hizmet edebilmek amacıyla ulusal ve uluslararası standartları referans almış ancak bunların üzerine çıkmış kendi standartlarını oluşturma çabasını sürekli devam ettirir. Bu maksatla Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve Amerikan Test ve Malzemeler Derneği (ASTM) tarafından belirlenen gereklilikleri sürekli takip eder.

Değer zincirimiz içerisinde yer alan üçüncü taraf fabrikalarımızın standartlarımıza uymasını sağlamak için üretim süreçlerinin birçok aşamasında testler yürütür ve kalite kontrol gerçekleştiririz.

Kaliteye Bağlılık

Ürün yaşam döngümüzün her aşamasında kapsamlı test veya inceleme gerektiren dört adımlı bir kalite güvence süreci ile standartlarımızı hayata geçiriyoruz: Ürün Kavramı, Tasarım ve Geliştirme, Üretim, Pazar İzleme ve Sürekli İyileştirme.

 1. Fikir Aşaması

  Herhangi bir fikrin onaylanmasından hemen sonra uzman mühendislerimiz tarafından ürünün sağlaması gereken ulusal ve uluslararası standartlar belirlenir ve buna göre test planı hazırlanır.

 2. Tasarım ve Geliştirme

  Fikir aşamasında belirlenen gerekliliklere uygun olarak ürün öncelikle dijital ortamda tasarlanır ve sonrasında deneme ve prototip üretimi gerçekleştirilir. Ürünler bağımsız laboratuvarlarda test ettirilir.

 3. Üretim

  Öncelikle deneme üretimleri gerçekleştirilir ve ürünün tüm şartları sağladığından emin olunur. Tüm ürünler kalite kontrol ekibi tarafından test edildiği gibi gerekirse bağımsız dış laboratuvarlardan da test ettirilir.

 4. Pazar İzleme ve Sürekli İyileştirme

  Müşteri geribildirimleri sürecin en kritik ve önemli aşamalarından birisidir. Müşterilerimizden (iç & dış) gelen geri bildirimler doğrultusunda ürünlerimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.

Yaş Derecelendirme

Lochems her grupdan çocukların güvenle oynayabileceği oyuncaklar ve oyunlar tasarlamaktadır. Ancak ürünlerimiz tamamı her yaş grubu için uygun değildir. Oyuncaklarımız ve oyunlarımızın tamamı ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yaş grubuna göre derecelendirilir. Yaş grubunu belirlerken sıklıkla tarihsel ve piyasa verilerini ve çocuk testlerini de göz önünde bulunduruyoruz.

Malzeme İçeriği

Ürünlerimizi tasarlarken her zaman yürürlükte olan ulusal ve uluslararası standartları takip ederiz. Bir ürünü tasarlarken sadece müşteriye ulaşan kadarki süreç değil, faydalı kullanım ömrü süresince de güvenli olduğundan emin olmamız gerekir yani ürünün yaşam döngüsünü göz önünde bulundurmanızı gerektirir. Bu da kalite programımız doğrultusunda ürünlere özel geliştirdiğimiz spesifik standartlara yansır ve şunları içerir;

 • Kurşun ve Ağır Metaller : Ürünlerimizdeki kurşun ve diğer ağır metallerin kullanımını ortadan kaldırmaya, zorunlu şartlarda ise en aza indirmeye ve ağır metaller için ulusal ve uluslararası düzenlemelerin ötesine geçmeye çalışıyoruz.
 • Bisfenol-A (BPA) : Oyuncaklarımızı BPA kullanılmayacak şekilde tasarlamaya gayret gösteriyoruz.
 • Ftalatlar : Tüm Lochems ürünleri, Avrupa'daki REACH düzenlemesine ve ulusal & uluslararası yasalara ve düzenlemelere uygundur.
 • Bromlu Alev Geciktiriciler (BFR'ler) : Ürünlerimizi BFR kimyasalları kullanılmaksızın ilgili mevzuatlarda belirtilen yanıcılık gerekliliklerine uyacak şekilde tasarlıyoruz.
Kimyasalların Yönetimi

Lochems, ürünlerinin hiçbirisinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarca yasaklanan kimyasalları kullanmamaktadır.

Lochems, Avrupa Oyuncak Güvenliği Direktifi (TSD) ve REACH, RoHS ve CLP düzenlemeleri dahil olmak üzere kimyasal kullanımı sınırlayan ve kısıtlayan tüm global düzenlemeleri izlemekte ve bunlara uymaktadır.

Ürünlerimizin imalatında kullanılan tüm kimyasallar, öncesinde oluşturulmuş şartnameler doğrultusunda kabul edilmektedir. Kalite ekibi tarafından onaylanmayan herhangi bir kimyasalın fabrika alanına kabulü mümkün değildir.

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER
Yükleniyor